Gutenberg diyagramı insan gözünün okuma merkezini haritalayan bir konsepttir. Hayatının başlangıcından beri soldan-sağa yazma ve okuma düzenine sahip olan insanların soldan-sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bir tarama alışkanlığı içersinde olduğunu açıklar. Gutenberg diyagramı bir internet sayfasını eşit şekilde dört bölüme ayırır. Sol üst bölümde Ana Görüş Alanı (Primary Optical Area), sağ üst bölümde Güçlü Nadas Alanı (Strong Fallow Area), sol alt kısımda Zayıf Nadas Alanı (Weak Fallow Area) ve sağ alt kısımda ise Uçbirim Alanı (Terminal Area) yer almaktadır.

Bu kurala göre web sayfanızı ziyaret eden ziyaretçilerin dikkatini en fazla çekecek bölüm sol üst bölümdür. Bu sebeple dünyadaki tüm sitelerde logo sol üst köşeye konulur. Sol alt köşeye ise copyright bilgilerini barındıran, kullanıcıyı temelde çok ilgilendirmeyecek bilgi ve objeler konulur. Sitenizi ziyaret eden kullanıcı Z harfi çizerek sayfayı gözleriyle adeta taramaktadır.

Google’ın yaptığı Eye Tracing çalışmalarına göre kullanıcılar Google arama motorunu kullanırken F harfi şeklinde bir tarama gerçekleştiriyorken, herhangi bir web sitesini gezinirken Z harfi şeklinde bir tarama gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla belirli kurallar var ancak tüm bu kurallar sitenin yapısı, türü ve işlevine göre değişebiliyor.

Dolayısıyla tasarım sürecinde sürekli bir kurala bağlı kalmadan önce, kullanıcını sitenizin tür ve içeriğine göre hangi kurala bağlı kalarak hareket edeceğini belirlemeye çalışarak, daha kullanılabilir ve anlaşılabilir sayfalar tasarlayabilirsiniz.